ADE Installationer är Utvald Leverantör

Nabo har utsett ADE Installationer till Utvald Leverantör och företagen har skrivit ett ramavtal. Nu ser ADE Installationer fram emot att utföra ett riktigt bra arbete åt Nabos kunder….

LÄS MER

Nytt framgångsrikt projekt med relining

En 50 meter lång kanal har tätats av ADE SkorstensFolket på uppdrag av beställaren. För uppdraget användes VentilFlex® i dimension 500 mm….

LÄS MER

Säker skorsten med stor valfrihet

DW VISION är den den ideala skorstenen för villan och fritidshuset. Du får en skorsten med mycket genomtänkt säkerhet. Genom att anlita oss på ADE Installationer får du dessutom tryggast möjliga installation och allt dokumenterat och protokollfört….

LÄS MER

Relining av ventilationskanaler i nytt EU-projekt

ADE Installationer har utfört relining med VentilFlex® vid Valla Torg. Stockholmshems flerfamiljshus vid Valla Torg byggdes på 1960-talet och renoveras nu som en viktig del av EU-projektet GrowSmarter. Energianvändningen i området ska minska med 60 %….

LÄS MER