Vi tätar dina ventilationskanaler och uppgraderar din ventilation

God ventilation kräver att ventilationskanalerna är täta, men ungefär 80 % av alla flerbostadshus har kanaler som läcker.* Behovet av relining är stort och vi på ADE Installationer anlitas av både bostadsrättsföreningar, allmännyttan och kommersiella fastighetsägare. Vi kan uppgradera er ventilation till täthetsklass D.

* Förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014.

Se filmen som visar hur installationen går till!

Certifierade att installera VentilFlex® och FuranFlex®

ADE Installationer har valt att arbeta med VentilFlex och FuranFlex, två infodringsmaterial av komposit som förs in i fastighetens befintliga ventilationskanaler. Därefter blåses infodringsmaterialen upp med vattenånga så att de formar sig efter kanalen. Materialet härdas och slutresultatet är en relinad, fullständigt tät kanal där kanalarean är så gott som oförändrad.

ADE Installationer är certifierade att installera VentilFlex och FuranFlex och uppfyller samtliga krav för Behörig SkorstensEntreprenör®. Som kund får du 25 års garanti på VentilFlex och FuranFlex. Garantin gäller både arbete och material vid relining av ventilationskanaler.

Relining ventilation garanti

Flera skäl att täta kanalerna

Orsakerna till att ventilationskanalerna relinas kan se olika ut. Dessa skäl är vanliga:

  • Underkänd OVK-besiktning
  • Problem med spridning av lukter i fastigheten
  • Fläktar som jobbar på högvarv och drar mycket energi
  • Ventilationskanaler av eternit som är dyra och riskabla att demontera
  • Problem med höga radonhalter. Genom att relina ventilationskanalerna förbättras luftcirkulationen och radonhalten kan minska.

Passar VentilFlex® och FuranFlex® vår fastighet och vårt ventilationssystem?

VentilFlex och FuranFlex är lämpliga vid relining i samtliga fastigheter där kanalerna är otäta. Det spelar ingen roll om ni har FTX, ventilation med frånluftsvärmepumpar, mekanisk ventilation eller självdrag. Installationen är smidig, vilket gör metoden mycket populär både av oss installatörer och fastighetsägare och boende. Vardagen i fastigheten fortsätter som vanligt och det räcker med en dags tillträde till varje lägenhet.

En till stor konkurrensfördel är att man slipper håltagningar och andra ingrepp i fastigheten. VentilFlex® och FuranFlex® är det smartaste alternativet för både fastighetsägaren, de boende och för oss som utför kanaltätningen.

VentilFlex® och FuranFlex®, vilken är skillnaden?

FuranFlex har under flera år använts till tätning av såväl ventilationskanaler som rökkanaler. VentilFlex lanserades år 2014 för att uppnå en ännu bättre prisbild för tätning av ventilationskanaler. Produkten är speciellt framtagen för kostnadseffektiv tätning av ventilationskanaler. Mer än 300 000 meter VentilFlex och FuranFlex har installerats i svenska fastigheter och efterfrågan är också stor internationellt. VentilFlex och FuranFlex används vid relining i över 30 länder.

Typgodkännanden och miljöcertifieringar

VentilFlex och FuranFlex är typgodkända av Kiwa Sverige. Infodringsmaterialen är även bedömda av SundaHus, som givit dem högsta bedömningsklass, A. VentilFlex och FuranFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Dessutom rekommenderas VentilFlex och FuranFlex av Byggvarubedömningen.

SundaHus Miljödata BASTA Byggvarubedömningen

Klicka här för fler produktfakta inklusive materialegenskaper och brandklassificering »

Vårt systerföretag ADE SkorstensFolket AB

År 2018 startade vi ytterligare ett företag, ADE SkorstensFolket AB. Verksamheten indelas i två delar, där relining av ventilations- och imkanaler genomförs av ADE SkorstensFolket AB.