Vi hjälper dig till den perfekta eldstaden

ADE Installationer utformar och installerar öppna spisar, braskaminer och andra typer av eldstäder. Vi kan hjälpa dig till en ny eldstad, ända från designstadiet till en installerad eldstad som står redo för eldning.

Stor frihet i utformningen

Du kan komma med en idé som vi förverkligar, eller så låter du oss föreslå en ny eldstad för din unika boendemiljö. Valmöjligheterna är stora, både när det gäller design, material och konstruktion.

Säker inramning med kalciumsilikatskivor

Skivor av kalciumsilikat är ofta en viktig del av installationen. Skivorna ramar in eldstaden och fungerar som en brandvägg. ADE Installationer arbetar endast med kalciumsilikatskivor som är CE-märkta, uppfyller brandklass A1 och innehar Byggproduktcertifikat. Du får en eldstad som har maximal säkerhet utan att du behöver göra avkall på design och funktion.

Anslutning till rökkanal och skorsten

ADE Installationer är certifierat i enlighet med branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör®. Vi är behöriga att hjälpa dig med anslutningen till rökkanal och skorsten, och kan även ansluta flera eldstäder till samma skorsten. Välkommen att höra av dig för mer information om ny eldstad.