Välj en ny skorsten med längre livslängd

ADE Installationer kan förse dig med en ny skorsten som är anpassad till din eldstad. Välj mellan en blockskorsten i pimpsten, en skorsten i stål och en klassisk murad tegelskorsten. Vi hjälper dig till en lösning med maximal prestanda som smälter bra in i din boendemiljö.

Blockskorsten i pimpsten

Blockskorstenen G20 ger mycket hög säkerhet och flexibilitet. Den kan till exempel anslutas till en öppen spis, braskamin, kakelugn eller värmepanna. Du kan även ansluta flera eldstäder till samma skorsten, till och med om eldstäderna finns på olika våningsplan.

Skorstenen är uppbyggd av moduler som vi fogar samman till en pålitlig skorsten som håller i längden. Materialet i G20 består av pimpsten från Island, vilket ger en skorsten med bra drag i som är ideal för vårt nordiska klimat.

Ny skorsten G20  10garanti

Skorstenar i stål

Stålskorstenar av märket Expo Inox är lätta till vikten och enkla att montera. Du får en ny skorsten i syrafast, rostfritt stål med utmärkt prestanda som vi anpassar till dina unika boendeförhållanden. Skorstenen är moduluppbyggd med flera tillbehör, vilket ger stor flexibilitet. Du kan välja mellan rund och fyrkantig huv och få skorstenen i valfri färg. Stålskorstenens isolering mellan inner- och yttermanteln ger en tillförlitlig ny skorsten med bra drag i.

Ny skorsten stål     10garanti

Murade skorstenar i tegel

ADE Installationer kan även hjälpa dig att mura upp en tegelskorsten. Vi har lång erfarenhet av murningsarbeten och flera referensprojekt att visa. Du får en klassisk skorsten och många års problemfri drift framför dig.

Ny skorsten murad