ADE Installationer fick förtroendet att utföra kanaltätningen

En 50 meter lång kanal har tätats av ADE Installationer på uppdrag av beställaren. För uppdraget användes VentilFlex® i dimension 500 mm.

I skrivande stund är uppdraget klart och har klarat slutbesiktningen utan anmärkning. Tack för förtroendet att utföra uppdraget!